okamžitá kalkulace plastových oken a dveříRYCHLÝ DOTAZ

Plastové okenní profily

Profily jsou základním materiálem pro výrobu plastových oken.

Všechny profily jsou vyráběny z vysoce houževnatého, stabilizovaného PVC na moderní technologii dovezené z Rakouska. Umožňují výrobu všech běžných tvarů oken a balkónových i vchodových dveří a jejich spojování do okenních celků a prosklených stěn.

Varianty :

  • profily v barvě bílé (RAL 9016) polepené ochrannou fólií
  • profily polepené speciálními barevnými fóliemi RENOLIT
  • profily polepené fóliemi RENOLIT s dezénem imitujícím povrch dřeva

Lze si vybrat z těchto profilových systémů :

KVINTERM 2+

je sedmikomorový okenní profilový systém s dorazovým těsněním.

KVINTERM

je pětikomorový okenní  a dveřní profilový systém s dorazovým těsněním.

TRITERM

je tříkomorový okenní profilový systém se středovým těsněním. V ČR se již téměř nevyužívá. Je používán převážně pro výrobu oken určených pro vývoz.

KVINTERM 2+

Jedná se o moderní sedmikomorový systém s šířkou hlavních profilů 75 mm a 80 mm, s dorazovým systémem těsnění. Profily odpovídají profilové třídě A. Systém umožňuje značnou variabilitu použití a poskytuje velmi dobré technické a architektonické možnosti. "Předsazené" křídlo a zešikmení vnějších pohledových ploch má značný estetický dopad a opticky zužuje pohledové plochy. Hlavní profily jsou konstruovány tak, aby bylo možno použít stejnou výztuhu u rámu, křídla i sloupku, což usnadňuje výrobu a snižuje náklady. I když je použito tzv. předsazené křídlo, je do něj možno osadit také rámový (široký) sloupek a naopak do rámu lze osadit úzký sloupek křídlový.

Profily jsou opatřeny standardní 16 mm širokou eurodrážkou pro kování. Mezi rámem a křídlem činí vzdálenost 12 mm a střed eurodrážky je vůči hraně rámu zapuštěn o 13 mm. Pro okování je tak možno použít všechny běžně používané typy celoobvodového kování. Odolnost proti vloupání zvyšuje posunutí kovací drážky blíže ke středu.

Šířka a rozložení sedmi komor snižuje prostup tepla profilem na minimum. Tím je dosaženo vynikajících paramentrů prostupu tepla ( koeficient prostupu tepla rámem a křídlem včetně výztuh Uf = 1,08 W/(K.m2) a spolu s větším zapuštěním izolačního dvojskla do křídlového profilu nadstandardně zabezpečuje požadavky stávajících norem. Minimalizováno je tak nebezpečí tvorby nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně rámů, křídel i dvojskla.

Také spojovací prvky a rozšiřovací profily jsou sedmikomorové.

Okna vyráběná z těchto profilů s běžným dvojsklem splňují požadavky programu "Zelená úsporám" a jsou registrována v seznamu výrobků registrovaných u SFŽP .

KVINTERM

Jedná se o pětikomorový systém s šířkou hlavních profilů 75 mm a s dorazovým systémem těsnění vzhledově identický s okenním systémem KVINTERM 2+. Používá se pro výrobu vchodových dveří a lze jej plně kombinovat se systémem KVINTERM 2+. Profily odpovídají profilové třídě A.

Vchodové dveře vyráběné z těchto profilů s běžným dvojsklem či předepsanou výplní splňují požadavky programu "Zelená úsporám" a jsou registrovány v seznamu výrobků registrovaných u SFŽP .

 

Profilový systém KVINTERM 2+

TRITERM

Profily jsou konstruovány jako tříkomorové. Tloušťka obvodových stěn nosných profilů je 3 mm, což odpovídá kvalitativní třídě A. Jsou používány téměř výhradně pro produkci oken na vývoz do zahraničí.

Vnější okraj profilu rámu okna je opatřen drážkami (1) pro "naklapnutí" podkladního profilu a spojovacích, případně rozšiřovacích profilů.

V profilu rámu okna a sloupku rámu je vytvořena zámková drážka (2) pro zasklívací lišty pro případ fixního zasklení.

V rámu i ve sloupku rámu jsou přepážky (3) na venkovní straně konstruovány tak, aby umožňovaly dobrý odtok vody vodní drážkou. V sloupku rámu jsou navíc vytvořeny tvarované dutiny pro uchycení samořezných šroubů, které upevňují sloupek v rámu.

V profilech okenního a dveřního křídla je zámková drážka (4) pro zasklívací lišty a 16ti mm drážka (5) pro lišty kování. Dále jsou zde dvě drážky pro těsnění křídla (6) a drážka pro zasklívací těsnění (7). V okraji křídlových profilů je tvarová dutina, která slouží k snadnému a pevnému zašroubování samořezných šroubů upevňujících závěsy kování.

Zasklívací lišty jsou vyráběny s těsněním (9) koextrudovaným ze speciálního měkčeného plastu. Všechny zasklívací lišty jsou opatřeny identickým zámkem (10), který se "naklapne" do příslušné drážky v křídle nebo ve fixním rámu.

Všechny základní profily jsou tvarově řešeny tak, aby byly esteticky jednotné a sešikmením některých pohledových ploch je opticky dosaženo toho, že tento profilový systém působí subtilně.