Trubky

Jedním z klíčových produktu TERMOLUX jsou vodoinstalační trubky, a to pro vnitřní i venkovní rozvody. Trubky se vyrábí extruzí čistých a certifikovaných materiálů PPR a HDPE.

Trubky a tvarovky z polypropylenu PPR slouží pro vnitřní rozvody studené pitné vody, teplé užitkové vody, ústředního i podlahového vytápění z vysokomolekulárního statistického kopolymeru polypropylénu.

Trubky z lineárního polyetylenu HDPE PE 80 a PE 100 se používají pro venkovní rozvody studené pitné vody uložené v zemi, závlahové systémy, sací potrubí pro čerpadla, vrty a potrubí tepelných čerpadel. Jsou vhodné i pro přepravu stlačeného vzduchu a plynů a také celé řady chemikálií.

Kvalita produkce

U nás v TERMOLUXu monitorujeme a měříme vlastnosti výrobků, abychom ověřili požadované parametry trubek, jako jsou tloušťka stěny, průtok nebo tlaková pevnost. Záznamy následně vyhodnocujeme a slouží k optimalizaci konstrukce nebo technologického postupu výroby.

Doplňkový sortiment

Spolu s trubkami Vám nabízíme i kompletní sortiment doplňků pro vodoinstalace. Najdete u nás tvarovky pro PPR i HDPE trubky, trubky a tvarovky pro vnitřní odpady a venkovní kanalizaci, radiátory, sanitární techniku a nářadí pro instalaci potrubích systémů.

Polypropylen PPR

Jedná se o trubky a tvarovky pro vnitřní rozvody studené pitné vody, teplé užitkové vody, ústředního i podlahového vytápění z vysokomolekulárního statistického kopolymeru polypropylenu.

Trubky vyrábíme v tlakových řadách S 2,5 (PN 20), S 3,2 (PN 16) a S 5 (PN 10) a tvarovky v tlakové řadě S 2,5 (PN 20) pro všechny tlakové řady. Barva trubek je šedá a na povrchu je popis označující výrobce, rozměr, materiál, tlakovou řadu, číslo normy a datum výroby. Trubky jsou opatřeny barevnými pruhy dle tlakové řady – PN 20 červeným pruhem, PN 16 modrým a PN 10 pruhem zeleným. Tvarovky jsou šedé s označením průměru, tlakové řady a výrobce.

Používají se

Tlaková řada S 2,5 (PN 20) pro ústřední vytápění, sanitární a průmyslové rozvody teplé i studené vody

Tlaková řada S 3,2 (PN 16) pro sanitární a průmyslové rozvody teplé i studené vody

Tlaková řada S 5 (PN 10) pro podlahové vytápění

Výhody systému

 • Mimořádně vysoká životnost
 • Nedochází ke korozi a vzniku inkrustace (vodní kámen) na vnitřních stěnách
 • Vysoká odolnost vůči chemikáliím a agresívním médiím
 • Ekologický plně recyklovatelný materiál
 • Fyziologicky a hygienicky zcela nezávadný
 • Jednoduchá a bezpečná spojovací technika, velmi nízké hydraulické ztráty

Trubky S 2,5 (PN 20) a S 3,2 (PN 16) dodáváme ve všech průměrech v rovných tyčích délky 4 m, trubky o průměru 20 – 32 mm pak i v délce 3 m. Trubky S 5 (PN 10) dodáváme ve všech průměrech v délce 4 m, trubky o průměrech 16 a 20 mm vyrábíme i v návinech maximální délky 300 m. Tvarovky dodáváme v krabicích nebo pytlích podle individuálních objednávek.

Sortiment

Tlaková řada Průběr x tloušťka stěny (mm)
S 2,5 (PN 20) 16x2,7 20x3,4 25x4,2 32x5,4 40x6,7 50x8,3 63x10,5
S 3,2 (PN 16) 16x2,2 20x2,8 25x3,5 32x4,4 40x5,5 50x6,9 63x8,6
S 5 (PN 10) 16x1,8 20x1,9 25x2,3 32x2,9 40x3,7 50x4,6 63x5,8

Tvarovky

 • Koleno 90°
 • Koleno 45°
 • Koleno I
 • Koleno přechodové vnější
 • Koleno přechodové vnitřní
 • Koleno s převlečnou maticí
 • T-kus
 • T-kus redukovaný
 • Šroubení vnější
 • T-kus přechodový
 • T-kus s převlečnou maticí
 • Nástěnka
 • Nástěnka průchozí
 • Nástěnný komplet
 • Přechodka vnitřní
 • Přechodka vnější
 • Nátrubek
 • Redukce
 • Redukce I
 • Záslepka
 • Záslepka závitová
 • Šroubení vnější
 • Šroubení s převlečnou maticí
 • Vodoměrné šroubení
 • Rozebíratelný spoj
 • Dilatační smyčka
 • Křížení
 • Plastové ventily
 • Kulové kohouty

Tento základní sortiment je doplněn o izolace, montážní materiál, příchytky, objímky, montážní nářadí a pomůcky, jako jsou nůžky, svářečky, sikovky, řemenové klíče, a podobné.

Základní technické údaje

 • Pracovní teplota vody 60°C až 90°C
 • Pracovní tlak vody dle její teploty, max. do 1MPa
 • Koeficient tepelné roztažnosti a 1,5.10-4 [K-1]
 • Svařitelnost při cca 260°C
 • Hmotnost 912 kg.m-3
 • Podrobný návod k montáži a výpočtu délkových změn potrubí najdete zde
 • Záruční lhůta 10 let při dodržení podmínek provozu dle ČSN a pokynů výrobce

Aktuální základní ceník PPR trubek a tvarovek si můžete stáhnout zde.

Polyetylen HDPE

Jedná se o trubky a tvarovky určené pro venkovní rozvody studené pitné vody uložené v zemi.

Vyrábíme je v tlakové řadě PN 6 - PN 16 z lineárního polyetylenu HDPE PE 80, PE 10,0 a to v rovných tyčích délky 4 m, nebo v návinech o délkách 50 m, 100 m a delších. Barva trubek je černá se čtyřmi podélnými modrými pruhy s popisem označujícím výrobce, rozměr, materiál, označení tlakové řady, číslo normy, datum výroby a délkovou značku.

Použití

 • Připojení objektů na vodovodní řad
 • Vodovodní řady
 • Průmyslové rozvody studené pitné a užitkové vody
 • Závlahové systémy
 • Provizorní stavební rozvody

Výhody

 • Mimořádně vysoká životnost
 • Nedochází ke korozi a vzniku inkrustace (vodní kámen) na vnitřních stěnách
 • Vysoká odolnost vůči chemikáliím a agresívním médiím
 • Ekologický plně recyklovatelný materiál
 • Fyziologicky a hygienicky nezávadný
 • Jednoduchá a bezpečná spojovací technika, velmi nízké hydraulické ztráty,
 • Ceny nižší oproti ocelovému pozinkovanému potrubí
 • U samosvěrných (rozebíratelných) tvarovek rozebíratelnost spojů

Sortiment

Tlaková řada Průběr x tloušťka stěny (mm)
PE 80 SDR 11 - 1,0 MPa 20 x 2 0,25 x 2,3 32 x 3,0 40 x 3,7 50 x 4,6 63 x 5,8
PE 100 SDR 17 - 1,0 MPa 25 x 1,8 32 x 2,0 40 x 2,4 50 x 3,0 63 x 3,8
PE 100 SDR 11 - 1,6 MPa 25 x 2,3 32 x 3,0 40 x 3,7 50 x 4,6 63 x 5,8

Tvarovky

 • Spojka
 • Spojka redukovaná
 • T-kus jednoznačný
 • T-kus s vnitřní závitem
 • T-kus s vnějším závitem
 • Přechod PE-kov s vnitřní závitem
 • Přechod PE-kov s vnějším závitem
 • Koleno
 • Koleno s vnitřním závitem
 • Koleno s vnějším závitem
 • Nástěnka
 • Kohout plastový
 • Zátka
 • Pracovní teplota vody do 30°C, krátkodobě max. 60°C
 • Pracovní tlak vody do 1,6 MPa
 • Odolnost proti chemikáliím – podrobné informace poskytne výrobce
 • Záruční lhůta 10 let při dodržení podmínek provozu dle ČSN a pokynů výrobce

Aktuální základní ceník HDPE trubek si můžete stáhnout zde.

POLYETYLEN HDPE 100-RC

Jednovrstvé, homogenní potrubí po celém průřezu z materiálu PE100-RC černé barvy. Potrubí je určeno na pokládku v zeminách třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti R5, R6, F, S, G dle ČSN 73 6133. Dále se může ukládat v kamenité zemině za předpokladu obsypu zeminou třídy R5, R6, F, S, G.

Materiál PE100-RC zaručuje svařitelnost s materiály PE80 a PE100 natupo i elektrospojkami.

7 výhod produktu

 • Možnost bezvýkopové pokládky
 • Možnost pokládky bez pískového lože
 • Vysoká pevnost trubek
 • Prodloužená životnost
 • Mimořádná flexibilita pro ohýbání a tvarování
 • Snadné svařování pomocí elektrospojek nebo natupo
 • Zdravotně nezávadné

Aktuální základní ceník HDPE 100 RC trubek si můžete stáhnout zde.

Kanalizace

Kanalizační trubky a tvarovky z tvrdého PVC pro vnější kanalizaci

Základem systému jsou hladké trubky v rozměrech 100 až 500 mm (na skladě stále rozměry 100 až 200 mm, ostatní na objednávku)

Systém tvarovek umožňuje jakoukoliv změnu směru a průměru potrubí, průchod stěnami budov a šachet, případně přechod na ostatní používané materiály.

Aktuální základní ceník kanalizace KG systému si můžete stáhnout zde.

Trubky a tvarovky z tvrdého PVC pro vnitřní kanalizacie

Tento systém je tvořen hrdlovanými trubkami a tvarovkami z tvrdého PVC šedé barvy (průměr 32 až 140 mm). Spojování se provádí rozpouštědovými lepidly na PVC. Je určen pro vnitřní kanalizaci v budovách.

HT - Systém (Pps) - odpadní trubky a tvarovky

Jedná se o systém trubek a tvarovek vyráběných z polypropylenu (průměr 40 až 160 mm), které na rozdíl od tvrdého PVC odolávají dlouhodobě teplotám 100°C. Jsou lehké, chemicky odolné, dlouhodobě stabilní. Mají příznivou hydrodynamickou charakteristiku vnitřní stěny, čímž je sníženo riziko zanášení. Trubky i tvarovky jsou opatřeny dvojbřitým těsnícím kroužkem a díky tomuto systému těsnění jsou velmi snadno sestavitelné.

Aktuální základní ceník kanalizace HT systému si můžete stáhnout zde.